Καθαρισμός επαγγελματικών καμινάδων

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ

Εξειδικευμένο συνεργείο αναλαμβάνει τον καθαρισμό και την συντήρηση καμινάδων επαγγελματικών χώρων εστίασης.
Τα καμένα λίπη , καθώς συσσωρεύονται στις εισαγωγές των καμινάδων δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα. Αφ’ ενός....

Τα συσσωρευμένα λίπη αρχίζουν να επιστρέφουν προς τις εστίες και να στάζουν, με συνέπειες υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς γίνονται σημεία έλξης διαφόρων εντόμων και τρωκτικών. Όπως κατσαρίδες ποντίκια κλπ.

Επίσης με τη συσσώρευση του λίπους αναπτύσσονται βακτήρια και μικροοργανισμοί ανεπιθύμητοι σε χώρος εστίασης.

Αφ’ ετέρου το συσσωρευμένο λίπος στις καμινάδες έχει επιπτώσεις στο μοτέρ απορρόφησης καθώς μπορεί να επικαλύψει και τη φτερωτή, δυσχεραίνοντας έτσι τη λειτουργία του, και την απόδοση του.

Στα πλαίσια του καθαρισμού της καμινάδας σας , παρέχουμε καθαρισμό σε όλα τα σημεία της ανοξείδωτης φούσκας εσωτερικά στις μπούκες απορρόφησης που είναι οι κύριες εστίες συσσώρευσης του λίπους, όπως και στις τάπες εκτόνωσης.

Επίσης αν κρίνεται αναγκαίο, υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας θυρίδων, σε σημεία που δεν είναι προσβάσιμα για καθαρισμό, έτσι ώστε να καθαρίζονται μελλοντικά.

Ο καθαρισμός της καμινάδας στους χώρους εστίασης είναι σημαντικός και υπάρχει ανάγκη να πραγματοποιείτε με συνέπεια για τους λόγους που αναφέρθηκαν.

Εμείς από την πλευρά μας στην HOMERUNNER προτείνουμε λύσεις όπως σταθερές συνεργασίες για τον καθαρισμό της καμινάδας του επαγγελματικού σας χώρου, με ειδικές τιμές και προσφορές για τη σταθερή συνεργασία συντήρησης της καθαριότητας της.

Καθαρισμός επαγγελματικών καμινάδων