Καθαρισμός τζακιού - καμινάδας

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΖΑΚΙΟΥ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ

Η σωστή λειτουργία του τζακιού καθορίζεται από την γραμμή κατασκευής της καμινάδας.

Αυτό είναι το πιο κρίσιμο τμήμα στην κατασκευή του συστήματος. Η καμινάδα είναι σχεδιασμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξάγονται με ασφάλεια τα καυσαέρια στην εξωτερική ατμόσφαιρα.

Αν η καμινάδα είναι πολύ στενή, τα καυσαέρια θα επιστραφούν στο εσωτερικό του σπιτιού προκαλώντας εισροή καπνού. Αν η εσωτερική διατομή της καμινάδας είναι μεγάλη, ο καπνός θα εξάγεται αργά με αποτέλεσμα μεγάλο ποσοστό από κριεζώτο να προσκολλάται στα τοιχώματά της.

Η προσκόλληση μεγάλης ποσότητας κριεζώτου είναι η αιτία ανάφλεξης της καμινάδας.

Έμπειροι τεχνίτες της Home Runner καθαρίζουν και συντηρούν το τζάκι σας με τον παραδοσιακό τρόπο χρησιμοποιώντας συρμάτινη μεταλλική βούρτσα η οποία φτάνει ως το καπέλο της καμινάδας, καθώς ο καθαρισμός πραγματοποιείται από την εστία του τζακιού προς το επάνω τμήμα της καμινάδας.

Με τον τρόπο αυτό καθαρίζεται το κριεζώτο που έχει προσκολληθεί στα τοιχώματα της καμινάδας. Επίσης, αποφεύγεται ο κίνδυνος ανάφλεξης της καμινάδας.

Κατά την διαδικασία του καθαρισμού τζακιού και καμινάδας ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην καθαριότητα του χώρου σας. Η εστία του τζακιού καλύπτεται με νάυλον και το τζάκι καθώς και ο χώρος περιμετρικά καθαρίζονται με ηλεκτρική σκούπα.

Οι τεχνίτες μας είναι έτοιμοι να λύσουν οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με την λειτουργία του τζακιού σας.