Καμινάδες Τζακιού | Καμηνάδα Λέβητα | Καμηνάδα INOX

ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ

Η σωστή λειτουργία του τζακιού καθορίζεται από την γραμμή κατασκευής της καμινάδας.

Αυτό είναι το πιο κρίσιμο τμήμα στην κατασκευή του συστήματος. Η καμινάδα είναι σχεδιασμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξάγονται με ασφάλεια τα καυσαέρια στην εξωτερική ατμόσφαιρα.

Αν η καμινάδα είναι πολύ στενή, τα καυσαέρια θα επιστραφούν στο εσωτερικό του σπιτιού προκαλώντας εισροή καπνού. Αν η εσωτερική διατομή της καμινάδας είναι μεγάλη, ο καπνός θα εξάγεται αργά με αποτέλεσμα μεγάλο ποσοστό από κριεζώτο να προσκολλάται στα τοιχώματά της.

Η προσκόλληση μεγάλης ποσότητας κριεζώτου είναι η αιτία ανάφλεξης της καμινάδας.