Τοποθέτηση καμινάδων INOX

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΜ/ΔΩΝ ΙΝΟΧ

Συχνά, στην παραδοσιακή κτιστή καμινάδα του λέβητα παρατηρείται το φαινόμενο της υγροποίησης. Τα καυσαέρια δηλαδή υγροποιούνται με αποτέλεσμα το νερό που δημιουργείται στο εσωτερικό της καμινάδας, με τις αλλαγές της θερμοκρασίας να προκαλεί συστολές και διαστολές σε αυτήν.

Αποτέλεσμα του φαινομένου αυτού της υγροποίησης είναι να δημιουργούνται ρωγμές στην καμινάδα, οι οποίες, με την πάροδο του χρόνου, μεταφέρονται από το εσωτερικό της καμινάδας στο εξωτερικό της τμήμα και από εκεί στους τοίχους του σπιτιού παρουσιάζοντας προβλήματα διάβρωσης ακόμα και στο εσωτερικό του.

Η λύση στο πρόβλημα της υγροποίησης είναι η αντικατάσταση της παλαιάς καμινάδας με καμινάδα ανοξείδωτη τύπου inox. Η ανοξείδωτη καμινάδα μπορεί να τοποθετηθεί και στο εσωτερικό της παλαιάς καμινάδας προς αποφυγή εξόδων γκρεμίσματος της παλαιάς καμινάδας. Αυτό μπορεί να συμβεί τοποθετώντας την inox καμινάδα από πάνω προς τα κάτω με μοναδικό σημείο γκρεμίσματος το κάτω σημείο της παλαιάς καμινάδας, ώστε να τοποθετηθεί η γωνία σύνδεσής της με τον λέβητα αλλά και η παροχή αποβολής υδάτων.

Στα ενεργειακά τζάκια όπου αναπτύσσονται θερμοκρασίες αρκετά υψηλότερες των συμβατικών υπάρχει η ανάγκη τοποθέτησης ανοξείδωτης καμινάδας διπλού τοιχώματος, έτσι ώστε να εγγυάται την αντοχή στις υψηλότερες θερμοκρασίες.

Η πραγματογνωμοσύνη για τοποθέτηση ανοξείδωτης καμινάδας λέβητα-τζακιού γίνεται δωρεάν από εξειδικευμένο τεχνικό.